Integritetspolicy

Integritetspolicy

Kontakt & kommunikation

Användare som kontaktar den här webbplatsen och / eller dess ägare gör det enligt eget gottfinnande och lämnar sådana personuppgifter som begärs

på egen risk. Din personliga information hålls privat och lagras säkert tills den inte längre krävs eller inte används, enligt uppgifterna i dataskyddslagen 1998. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa en säker och säker formulär för att skicka in e-post inlämningsprocessen, men ge användarna ett sådant formulär för att maila processer som de gör det på egen risk.

Denna webbplats och dess ägare använda all information som lämnas för att ge dig mer information om de produkter / tjänster som de erbjuder eller att hjälpa dig att besvara några frågor eller funderingar som du kan ha lämnat in. Detta inkluderar att använda dina uppgifter för att prenumerera dig till valfri e-nyhetsbrev program webbplatsen fungerar, men bara om det gjordes klart för dig och din uttryckliga tillåtelse beviljades vid inlämning någon form till e process. Eller där du konsumenten har tidigare köpt från eller frågade om inköp från företaget en produkt eller tjänst som nyhetsbrev avser. Detta är ingalunda en hel lista med dina användarrättigheter i fråga om att ta emot e-postmarknadsföringsmaterial. Dina uppgifter är inte vidare till tredje part.

E-post Nyhetsbrev

Agarscentsbazaar driver ett e-postbrevsprogram som brukar informera abonnenter om produkter och tjänster som tillhandahålls av www.agarscentsbazaar.com. Användare kan prenumerera via en onlineautomatiserad process om de vill göra det, men gör det enligt eget gottfinnande. Vissa prenumerationer kan handlas manuellt genom skriftlig överenskommelse med användaren.

Prenumerationer tas i överensstämmelse med US Spam Laws som beskrivs i sekretess- och elektroniska kommunikationsföreskrifterna 2003. Alla personuppgifter om abonnemang hålls säkert och i enlighet med dataskyddslagen 1998. Inga personuppgifter vidarebefordras till tredje part eller delas med företag / personer utanför företaget som driver denna webbplats. Enligt Dataskyddslagen 1998 kan du begära en kopia av personlig information som hålls om dig via den här webbplatsens nyhetsbrevsprogram.

 

En liten avgift kommer att betalas. Om du vill ha en kopia av den information som finns på dig, skriv till företagsadressen längst ner i denna policy. E-postmarknadsföringskampanjer som publiceras av denna webbplats eller dess ägare kan innehålla spårningsfunktioner inom det aktuella e-postmeddelandet. Abonnentaktivitet spåras och lagras i en databas för framtida analys och utvärdering. Sådan spårad aktivitet kan innefatta; öppnandet av e-postmeddelanden, vidarebefordran av e-postmeddelanden, klickning av länkar inom e-postinnehåll, tider, datum och frekvens av aktivitet. Denna information används för att förfina framtida e-postkampanjer och ge användaren mer relevant innehåll baserat på deras aktivitet.

I enlighet med US Spam Laws och Privacy and Electronic Communications Regulations får 2003-abonnenterna möjlighet att prenumerera när som helst via ett automatiserat system. Denna process beskrivs vid sidfoten av varje e-postkampanj.

Om ett automatiserat abonnemangssystem inte är tillgängligt, klargörs instruktioner om hur du prenumererar via detaljerad istället.