Användarvillkor

Senast uppdaterad: May 15, 2016
Läs dessa Villkor ("Villkor", "Villkor") noggrant innan du använder www.agarscentsbazaar.com hemsida ("Tjänsten") som drivs av Agarscentsbazaar ("oss", "vi" eller "vår") .

page5image3656

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten.

!

COPYRIGHT

Allt innehåll som ingår på denna sida, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara, är Agarscentsbazarens eller dess innehållsleverantörs ägodelar och skyddad av internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är Agarscentsbazarens exklusiva egendom, med upphovsrättsförfattarskap för denna samling av Agarscentsbazaar, och skyddad av internationella upphovsrättslagar.

!

HANDELSMÄRKEN!

Agarscentsbazaar varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Agarscentsbazaar, på något sätt som sannolikt kommer att orsaka förvirring bland kunder eller på något sätt som misshandlar eller diskrediterar. Alla andra varumärken som inte ägs av

Agarscentsbazaar eller dess dotterbolag som visas på den här webbplatsen är deras respektive ägares egendom, som kanske inte är anslutna till eller är anslutna till eller sponsrade av Agarscentsbazaar eller dess dotterbolag.

!

LICENS OCH WEBSITE ÅTGÄRD

!

Agarscentsbazaar ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och personligt använda den här webbplatsen och inte ladda ner (annan än sidhantering) eller ändra den, eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt samtycke från Agarscentsbazaar.

Denna licens omfattar inte återförsäljning eller kommersiell användning av den här webbplatsen eller dess innehåll: någon insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar eller priser: någon avvikande användning av denna webbplats eller dess innehåll: eventuell nedladdning eller kopiering av kontoinformation för nytta av en annan köpman: eller någon användning av data mining, robotar eller liknande datainsamling och extraktionsverktyg.

Denna webbplats eller någon del av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besöks eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt ändamål utan uttryckligt skriftligt samtycke från Agarscentsbazaar. Du får inte inrama eller använda inramningsteknik för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan proprietär information (inklusive bilder, text, sidlayout eller formulär) hos Agarscentsbazaar och våra medarbetare utan skriftligt skriftligt samtycke.

Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder Agarscentsbazaar-namn eller varumärken utan det uttryckliga skriftliga samtycket från Agarscentsbazaar. Eventuell obehörig användning upphör med tillstånd eller licens beviljad av Agarscentsbazaar. Du får en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till Agarscentsbazaars hemsida så länge länken inte beskriver Agarscentsbazaar, dess samarbetspartners eller deras produkter eller tjänster i falskt, vilseledande, nedsättande eller annars stötande materia. Du får inte använda någon Agarscentsbazaar-logotyp eller annan proprietär grafik eller varumärke som en del av länken utan uttryckligt skriftligt tillstånd.
!


När du skapar ett konto hos Agarscentsbazaar måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Underlåtenhet att göra det innebär ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår service.
Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, om ditt lösenord är med vår service eller en tredjeparts tjänst.
Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart får kännedom om eventuella säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.
Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Agarscentsbazaar. Agarscentsbazaar har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och godkänner att Agarscentsbazaar inte direkt eller indirekt ansvarar eller ansvarar för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.
Vi råder dig att läsa villkoren och sekretesspolicy någon tredje part webbsidor eller tjänster som du besöker.
Tillämplig lag
Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Kalifornien, USA, utan hänsyn till dess lagkonflikter.
Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol, ska

Återstående bestämmelser i dessa villkor kommer att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår service och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en översyn är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 30 dagar före eventuella nya villkor som träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.